Friday, May 2, 2008

PRABHAT


સવાર થૈ ને સુરજ ઉગ્યો પંખીડા પન ગાવા લાગ્યા,
રાત ને ભુલી ને બધા સવાર ને મીથા સુર મા ગાવા લાગ્યા,
કાલ હતા તે અધુરા સપ્ના આજે પુરા કર્વા લગ્યા,
રાત ને ભુલી ને બધા સવાર ને મીથા સુર મા ગવા લાગ્ય

No comments: